22

Apr 21

มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งต่อน้ำใจถึงผู้สูงวัย

มูลนิธิมาดามแป้ง ถูกก่อตั้งขึ้นโดย ‘มาดามแป้ง’ นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิ เพื่อเป็นหน่วยงานกลางให้ความช่วยเหลือและเยียวยา รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้สังคมไทยในยามเกิดภัย หรือเผชิญกับวิกฤติต่างๆ มุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่คนไทย ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” วันนี้ คำว่าน้ำใจจึงถูกแปรเปลี่ยนในรูปแบบของ “กล่องน้ำใจมูลนิธิมาดามแป้ง” ซึ่งภายในอัดแน่นด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันและของใช้จำเป็นในการดูแลตัวเองช่วงโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากผ้า...
Read More

22

Apr 21

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ชวนส่งกล่องน้ำใจให้ผู้สูงวัย ในวันสงกรานต์

“มาดามแป้ง” ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง ชวนคนไทยร่วมสมทบทุนส่งกล่องน้ำใจ เพื่อส่งต่อให้ผู้สูงวัยใน 7 จังหวัด เนื่องในวันผู้สูงอายุ และวันปีใหม่ไทย สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบสานมาอย่างต่อเนื่อง “มูลนิธิมาดามแป้ง” จึงร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมชุมชน ที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย การดูแล เอาใจใส่ผู้สูงวัยในชุมชนด้วยกิจกรรม “ส่งน้ำใจแก่ผู้สูงวัย” ที่พร้อมส่ง “อาสากล้าใหม่”...
Read More

25

Mar 21

เปิดตัวมูลนิธิมาดามแป้ง ระดมทุนได้ร่วม 30 ล้านบาท #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

มูลนิธิมาดามแป้ง จัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อต่อยอดความตั้งใจตอบแทนสังคม ภายในงานเปิดตัวมูลนิธิได้จัดให้มีการประมูลของรักของสะสมของเปิดตัวมูลนิธิมาดามแป้ง ระดมทุนได้ร่วม 30 ล้านบาท #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ดามแป้ง พร้อมเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา สามารถระดมทุนได้ร่วม 30 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รักษาตัวอยู่ในสถาบันฯ จำนวน 3,000,000 บาท...
Read More

25

Mar 21

นวลพรรณ ล่ำซำ ต่อยอดความตั้งใจ เปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” สร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ต่อยอดความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานเพื่อตอบแทนสังคม ในวาระครบรอบอายุ 55 ปี ด้วยการเปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” พร้อมสร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม ภายใต้แนวคิด ‘ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน’ เพื่อให้มูลนิธิเป็นหน่วยงานกลางให้ความช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาผู้คนในสังคมไทยในยามเกิดภัย...
Read More

19

Mar 21

เตรียมพบกับการเปิดตัว “มูลนิธิมาดามแป้ง” พร้อมร่วมประมูลของรักมาดาม รายได้ทั้งหมดนำไปมอบเพื่อสาธารณกุศล

มูลนิธิมาดามแป้ง สร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม โดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ต่อยอดความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการเปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” ภายใต้แนวคิด ‘ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน’ เพื่อให้มูลนิธิเป็นหน่วยงานกลางในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาผู้คนในยามเกิดภัย หรือเผชิญกับวิกฤต ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในมิติต่าง ๆ โดยตั้งเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม สนับสนุน...
Read More

ติดต่อเรา

มูลนิธิ มาดามแป้ง
252 ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-665-4000 ต่อ 4388

อีเมล์ติดต่อ

madamepangfoundation@gmail.com

Social Media


Facebook-f


Instagram

Coppyright @2021 Madame Pang Foundation