“มูลนิธิมาดามแป้ง”  มอบเงินสนับสนุน กรมกิจการสตรีฯ พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อเนื่อง 

มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต่อยอดด้านการสร้างอาชีพ แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์สาธิตการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ สำหรับการทดลองงานของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ “Super Mom” นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ มูลนิธิมาดามแป้ง มุ่งมั่นในการเดินหน้าสร้างอาชีพให้กับผู้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งในปัจจุบันยังคงพบสถิติอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวในวัยรุ่นมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเผชิญความยากลำบากเมื่อต้องดูแลลูกตามลำพัง แป้งเชื่อว่า การต่อยอดด้านอาชีพ คือ สิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มคุณเลี้ยงเดี่ยว สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อย่างมั่นคงแข็งแรง”  โดยการสนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการร่วมส่งเสริมด้านอาชีพแล้ว ยังเป็นการร่วมพัฒนาศักยภาพ แก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ ด้าน Smart mind ให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูจิตใจและให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวกับเด็ก , ด้าน Smart knowledge  […]

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่องมือสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยามเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ รพ. ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตั้งระบบขอความช่วยเหลือแบบ Two Way Communication มูลค่า 240,000 บาท แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการรพ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

เปิดชมรมอาสากล้าใหม่ มูลนิธิมาดามแป้ง แห่งแรก ที่วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง เปิดชมรมอาสากล้าใหม่ มูลนิธิมาดามแป้ง แห่งแรก ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป้าเป็นพื้นที่นำร่องของการตั้งชมรมฯ เพื่อช่วยเหลือผู้คนยามเกิดวิกฤติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใกล้เคียง โดยมี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ บรรดาอาสากล้าใหม่ จำนวน 75 คน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #มูลนิธิมาดามแป้ง #อาสากล้าใหม่มูลนิธิมาดามแป้ง #วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #อาสากล้าใหม่ #พ้นภัยไปด้วยกัน

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ร่วมกับ “เมืองไทยประกันภัย”มอบความสุขแก่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กๆ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งทีมอาสากล้าใหม่ เมืองไทยประกันภัย รุ่นที่ 74 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้ม ให้แก่ กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง) ด้วยการมอบเสื้อผ้า และอุปกรณ์-เครื่องใช้จำเป็น พร้อมจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ และกิจกรรมสันทนาการทางดนตรี จากตัวแทนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว อาสากล้าใหม่ของมูลนิธิมาดามแป้ง สร้างความสุข เสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม ให้แก่คุณแม่และเด็กที่อยู่ในความดูแลของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา

ครบรอบ 2 ปี! “มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเงินอีก 1 ล้าน หนุน 10 หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

มูลนิธิมาดามแป้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมไทย หลากหลายด้าน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และในโอกาสครบรอบ 2 ปี มูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินแก่ 10 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิต อีก 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารของ 7 หน่วยงานมารับมอบที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ ปัจจุบันคนไทยกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล และสร้างภาวะซึมเศร้าต่อคนในสังคม ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแล ให้คำปรึกษา บำบัด ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง […]

ประชุมสามัญประจำปี! “มูลนิธิมาดามแป้ง”สานต่อพลังการให้ ลุยงานเด็กเยาวชนในปีที่ 3 ของการดำเนินงาน

มูลนิธิมาดามแป้ง จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เดินหน้าช่วยเหลือสังคม มุ่งส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก และเยาวชน กลุ่มเปราะบาง โดยเน้นด้านการศึกษาและกีฬา ตลอดจนการฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเมืองไทยประกันภัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ทำกิจกรรมสาธารณะกุศล เพื่อช่วยเหลือสังคมหลากหลายภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นี้ มูลนิธิฯ ได้กำหนดเป้าหมายหลักในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต สำหรับปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้ทำกิจกรรมสาธารณะกุศลและให้การสนับสนุนหลากหลายด้านตามวัตถุประสงค์  อาทิเช่น การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.ในต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล , จัดการฝึกอบรมอาชีพนักชงกาแฟ ซึ่งและมอบรถเข็นครัวมาดาม  ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเมื่อยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” กับภารกิจ ในปี พ.ศ.2565 มุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคมแบบ 360 องศา

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิมาดามแป้ง ได้ทำงานเพื่อสังคมแบบ 360 องศา ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างรอบด้าน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการสร้างอาชีพ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ ผ่านโครงการต่างๆ หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบเงินสนับสนุนแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 ล้านบาท , มอบเครื่องรักษาจอประสาทตา มูลค่า 3 ล้านบาทให้โรงพยาบาลมุกดาหาร  มอบเครื่องฟอกไต ให้รพ. สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1 ล้านบาท ตลอดจนการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลในต่างจังหวัด จำนวน 8 แห่ง จากเงินสนับสนุนในกิจกรรมกอล์ฟการกุศล รวมมูลค่ากว่า 5.9 ล้านบาท นอกจากนี้ มูลนิธิมาดามแป้งยังได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ  ทั้งการฝึกอบรมทักษะงานฝีมือ แก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งมูลนิธิฯ จะรับซื้อแล้วนำไปบริจาคให้ […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่งทีมอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่อยุธยารอบสอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งทีมอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และดำเนินชีวิตด้วยความลำบาก ทีมอาสากล้าใหม่ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเสื้อยืดอาสากล้าใหม่ จำนวน 300 ตัว นอกจากนี้ยังได้ช่วยทีมอาสากู้ภัยในพื้นที่ร่วมจัดทำข้าวกล่อง  เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับ เมืองไทยประกันภัย สนับสนุนสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัย แม้สถานการณ์ปีนี้ อาจไม่หนักเท่าปี 2554 แต่ชาวบ้านหลายครัวเรือนยังต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจาก อยุธยา เป็นพื้นที่รับน้ำ และตอนนี้ปริมาณน้ำในบางพื้นที่ยังคงท่วมสูงอยู่ มูลนิธิฯ จึงอยากให้ความช่วยเหลือกระจายไปในหลายอำเภอ “แป้งขอเป็นหนึ่งกำลังใจ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และต้องขอขอบคุณทีมอาสากล้าใหม่ และ หน่วยงานอาสาในพื้นที่ทุกคน ที่ต่างทำงานอย่างหนัก และร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน มูลนิธิมาดามแป้ง […]

มูลนิธิมาดามแป้ง เปิดอบรมอาชีพนักชง มุ่งหวังสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ผู้ตกงาน ผู้ด้อยโอกาส ในสังคม

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพ เพราะอาชีพคือพื้นฐานการสร้างชีวิตที่นำไปสู่รายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต จึงถือเป็นการให้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งพันธกิจของมูลนิธิตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง” มูลนิธิมาดามแป้ง ได้จัดโครงการ สานฝันด้านอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่ออบรมให้ความรู้อาชีพนักชง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นอกจากนี้ ยังมีการอบรมหลักสูตรออนไลน์ เพื่อนำไปต่อยอดการสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่สำคัญ มูลนิธิฯ ยังได้มอบรถเข็น เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมวัตถุดิบ สำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้อบรมได้นำไปตั้งต้นชีวิตสร้างรายได้จริงหลังการอบรม “โครงการนี้ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 บางคนตกงาน หรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งการอบรมตลอด 4 วันที่ผ่านมา เราได้เห็นทุกคนมีความสุข ตั้งใจมากที่จะได้รับความรู้นี้กลับไปสร้างอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวตนเองได้ หลายคนมาด้วยใจมาไกลจากต่างจังหวัด ซึ่งนี่คือ เจตนารมณ์ของมูลนิธิมาดามแป้ง ที่เราหวังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ […]

อาสากล้าใหม่ “มูลนิธิมาดามแป้ง” ลงพื้นที่ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรี

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่ง “ทีมอาสากล้าใหม่” และนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย นำโดย สุนิสา สร้างไธสง ,พิกุล เขื่อนเพ็ชร ,วราภรณ์ บุญสิงห์ ,กาญจนา สังข์เงิน และ อินทร์อร พันธุ์ชา ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ ชุมชนมัสยิดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า มูลนิธิมาดามแป้ง เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ปัจจุบันฝนจะเริ่มตกน้อยลงแล้ว แต่ในบางพื้นที่ยังมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้บ้านเรือนและชุมชนริมน้ำ ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้ เราจึงส่งทีมอาสากล้าใหม่ มูลนิธิมาดามแป้ง ลงพื้นที่ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่นนทบุรี โดยร่วมกับ อบต. ท่าอิฐ นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมน้ำ และมีผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ดังกล่าว “วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ แม้จะไม่หนักมากเท่าปี 2554 แต่ก็สร้างความเสียหาย […]