“มูลนิธิมาดามแป้ง” ร่วมกับ “เมืองไทยประกันภัย”มอบความสุขแก่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กๆ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งทีมอาสากล้าใหม่ เมืองไทยประกันภัย รุ่นที่ 74 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้ม ให้แก่ กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง) ด้วยการมอบเสื้อผ้า และอุปกรณ์-เครื่องใช้จำเป็น พร้อมจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ และกิจกรรมสันทนาการทางดนตรี จากตัวแทนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว อาสากล้าใหม่ของมูลนิธิมาดามแป้ง สร้างความสุข เสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม ให้แก่คุณแม่และเด็กที่อยู่ในความดูแลของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา

ครบรอบ 2 ปี! “มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเงินอีก 1 ล้าน หนุน 10 หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

มูลนิธิมาดามแป้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมไทย หลากหลายด้าน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และในโอกาสครบรอบ 2 ปี มูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินแก่ 10 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิต อีก 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารของ 7 หน่วยงานมารับมอบที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ ปัจจุบันคนไทยกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล และสร้างภาวะซึมเศร้าต่อคนในสังคม ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแล ให้คำปรึกษา บำบัด ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง […]

ประชุมสามัญประจำปี! “มูลนิธิมาดามแป้ง”สานต่อพลังการให้ ลุยงานเด็กเยาวชนในปีที่ 3 ของการดำเนินงาน

มูลนิธิมาดามแป้ง จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เดินหน้าช่วยเหลือสังคม มุ่งส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก และเยาวชน กลุ่มเปราะบาง โดยเน้นด้านการศึกษาและกีฬา ตลอดจนการฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเมืองไทยประกันภัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ทำกิจกรรมสาธารณะกุศล เพื่อช่วยเหลือสังคมหลากหลายภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นี้ มูลนิธิฯ ได้กำหนดเป้าหมายหลักในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต สำหรับปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้ทำกิจกรรมสาธารณะกุศลและให้การสนับสนุนหลากหลายด้านตามวัตถุประสงค์  อาทิเช่น การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.ในต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล , จัดการฝึกอบรมอาชีพนักชงกาแฟ ซึ่งและมอบรถเข็นครัวมาดาม  ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเมื่อยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” กับภารกิจ ในปี พ.ศ.2565 มุ่งมั่นเดินหน้าช่วยเหลือสังคมแบบ 360 องศา

ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิมาดามแป้ง ได้ทำงานเพื่อสังคมแบบ 360 องศา ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างรอบด้าน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการสร้างอาชีพ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ ผ่านโครงการต่างๆ หวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบเงินสนับสนุนแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 ล้านบาท , มอบเครื่องรักษาจอประสาทตา มูลค่า 3 ล้านบาทให้โรงพยาบาลมุกดาหาร  มอบเครื่องฟอกไต ให้รพ. สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 1 ล้านบาท ตลอดจนการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลในต่างจังหวัด จำนวน 8 แห่ง จากเงินสนับสนุนในกิจกรรมกอล์ฟการกุศล รวมมูลค่ากว่า 5.9 ล้านบาท นอกจากนี้ มูลนิธิมาดามแป้งยังได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ  ทั้งการฝึกอบรมทักษะงานฝีมือ แก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งมูลนิธิฯ จะรับซื้อแล้วนำไปบริจาคให้ […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่งทีมอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่อยุธยารอบสอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งทีมอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และดำเนินชีวิตด้วยความลำบาก ทีมอาสากล้าใหม่ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเสื้อยืดอาสากล้าใหม่ จำนวน 300 ตัว นอกจากนี้ยังได้ช่วยทีมอาสากู้ภัยในพื้นที่ร่วมจัดทำข้าวกล่อง  เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “มูลนิธิฯ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับ เมืองไทยประกันภัย สนับสนุนสิ่งของที่บรรจุในถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัย แม้สถานการณ์ปีนี้ อาจไม่หนักเท่าปี 2554 แต่ชาวบ้านหลายครัวเรือนยังต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจาก อยุธยา เป็นพื้นที่รับน้ำ และตอนนี้ปริมาณน้ำในบางพื้นที่ยังคงท่วมสูงอยู่ มูลนิธิฯ จึงอยากให้ความช่วยเหลือกระจายไปในหลายอำเภอ “แป้งขอเป็นหนึ่งกำลังใจ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และต้องขอขอบคุณทีมอาสากล้าใหม่ และ หน่วยงานอาสาในพื้นที่ทุกคน ที่ต่างทำงานอย่างหนัก และร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน มูลนิธิมาดามแป้ง […]

มูลนิธิมาดามแป้ง เปิดอบรมอาชีพนักชง มุ่งหวังสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ผู้ตกงาน ผู้ด้อยโอกาส ในสังคม

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับการสร้างอาชีพ เพราะอาชีพคือพื้นฐานการสร้างชีวิตที่นำไปสู่รายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้เกิดความมั่นคงในชีวิต จึงถือเป็นการให้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งพันธกิจของมูลนิธิตั้งแต่วันที่ก่อตั้ง” มูลนิธิมาดามแป้ง ได้จัดโครงการ สานฝันด้านอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2565 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่ออบรมให้ความรู้อาชีพนักชง โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นอกจากนี้ ยังมีการอบรมหลักสูตรออนไลน์ เพื่อนำไปต่อยอดการสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่สำคัญ มูลนิธิฯ ยังได้มอบรถเข็น เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมวัตถุดิบ สำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อให้ผู้อบรมได้นำไปตั้งต้นชีวิตสร้างรายได้จริงหลังการอบรม “โครงการนี้ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 บางคนตกงาน หรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งการอบรมตลอด 4 วันที่ผ่านมา เราได้เห็นทุกคนมีความสุข ตั้งใจมากที่จะได้รับความรู้นี้กลับไปสร้างอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวตนเองได้ หลายคนมาด้วยใจมาไกลจากต่างจังหวัด ซึ่งนี่คือ เจตนารมณ์ของมูลนิธิมาดามแป้ง ที่เราหวังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ […]

อาสากล้าใหม่ “มูลนิธิมาดามแป้ง” ลงพื้นที่ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรี

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่ง “ทีมอาสากล้าใหม่” และนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย นำโดย สุนิสา สร้างไธสง ,พิกุล เขื่อนเพ็ชร ,วราภรณ์ บุญสิงห์ ,กาญจนา สังข์เงิน และ อินทร์อร พันธุ์ชา ลงพื้นที่นำถุงยังชีพมอบให้แก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ ชุมชนมัสยิดท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า มูลนิธิมาดามแป้ง เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ปัจจุบันฝนจะเริ่มตกน้อยลงแล้ว แต่ในบางพื้นที่ยังมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้บ้านเรือนและชุมชนริมน้ำ ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้ เราจึงส่งทีมอาสากล้าใหม่ มูลนิธิมาดามแป้ง ลงพื้นที่ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่นนทบุรี โดยร่วมกับ อบต. ท่าอิฐ นำถุงยังชีพไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมน้ำ และมีผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ดังกล่าว “วิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ แม้จะไม่หนักมากเท่าปี 2554 แต่ก็สร้างความเสียหาย […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่ง “ทีมอาสากล้าใหม่ทั่วประเทศ”ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ระดมกำลัง “ทีมอาสากล้าใหม่ทั่วประเทศ” ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด อุดรธานี บุรีรัมย์ นครสวรรค์ และสุโขทัย ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่มีระดับน้ำท่วมสูงติดต่อกันนานหลายวัน ชาวบ้านบางครัวเรือนยังติดอยู่ภายในพื้นที่เพื่อรอการช่วยเหลือ โดยทีมอาสากล้าใหม่ได้จัดตั้งครัวมาดาม ทำข้าวกล่อง กว่าเกือบ 2,000 กล่อง และจัดทำถุงยังชีพร่วม 500 ถุง เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย นางนวลพรรณ ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากผลกระทบของพายุโนรู มูลนิธิมาดามแป้ง ได้ประสานทีมอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่ตั้งครัวมาดาม ในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ โดยได้ตั้งครัวมาดาม แจกอาหารในพื้นที่อำเภอชนแดน และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งจังหวัดชัยภูมิ , นครสวรรค์ สุโขทัย และจัดทำถุงยังชีพมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อุดรธานี และบุรีรัมย์ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีประชาชนผู้ประสบภัยอาศัยอยู่หลายร้อยหลังคาเรือน และมีน้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว การลงพื้นที่นำอาหารและถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” นำทีม “อาสากล้าใหม่”ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต่อเนื่องในพื้นที่ อุบลราชธานี – อยุธยา

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ระดมกำลัง “ทีมอาสากล้าใหม่จังหวัดอุบลราชธานี” ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่อง โดยร่วมกับ “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี” ตั้งครัวมาดาม ทำข้าวกล่อง จำนวน 350 กล่อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมชั่วคราว ชุมชนบ้านกุดระงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ราว 15 หมู่บ้าน นอกจากนี้ได้ส่งทีมอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำถุงยังชีพมอบให้ประชาชนใน 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.บางบาล ที่ประสบภัยน้ำท่วม นางนวลพรรณ ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “เราเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง เพื่อหวังบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้าง เพราะจังหวัดน้ำท่วมสูงมาเป็นสัปดาห์แล้ว ชาวบ้านใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบาก โดยวันนี้ (30ก.ย.65) เราได้นำทีมอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่ใน จังหวัดอุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบหนักจากพายุโนรู ผ่านการร่วมแรงร่วมใจกัน ตั้งครัวมาดาม เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาแก่ผู้ประสบภัย” “แป้งเชื่อว่า มันเป็นช่วงเวลาที่คนตัวใหญ่ต้องหันมาช่วยคนตัวเล็ก […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” รวมพลัง “อาสากล้าใหม่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย”ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากพายุโนรู ในจังหวัดขอนแก่น

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ร่วมกับ “วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอนแก่น” รวมพลังอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดขอนแก่น หนึ่งในจังหวัดที่กำลังได้รับผลกระทบจากพายุโนรู นำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น มอบแก่มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) สถานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า ตลอดจนเด็กที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม พร้อมตั้งครัวมาดาม แจกข้าวกล่อง ณ วิทยาลัยศึกษาสอนคนตาบอดขอนแก่น (บ้านไก่นา) ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมชั่วคราว ที่จังหวัดขอนแก่น นางนวลพรรณ ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง ได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือผ่านครัวมาดามว่า “ทุกครั้งที่เกิดวิกฤต มูลนิธิมาดามแป้ง พร้อมยืนเคียงข้างเพื่อช่วยเหลือทุกคนในสังคม สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ได้สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินบ้านเรือน พื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนการดำรงชีพที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก ครัวมาดาม จึงกลับมาอีกครั้ง เพื่อหวังบรรเทาและเยียวยาผู้ประสบภัย ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ ซึ่งต้องขอขอบคุณอาสากล้าใหม่ในพื้นที่ต่างๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันตั้งครัวมาดาม และลงพื้นที่ ทำให้ครัวมาดามเคลื่อนตัวไปถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้อย่างรวดเร็ว” “แป้งขอเป็นหนึ่งกำลังใจ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และทีมอาสากล้าใหม่ทุกท่าน ที่กำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อให้คนไทยผ่านความยากลำบากนี้ได้ในเร็ววัน สุดท้ายแล้ว ด้วยพลังความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราคนไทย จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน แป้งขอขอบคุณ ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ […]