มาดามแป้งรับโล่เกียรติคุณ “มูลนิธิมาดามแป้ง” ทำคุณประโยชน์เพื่อผู้ต้องโทษหนุนงานราชทัณฑ์

“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง และกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมราชทัณฑ์ ในฐานะที่ “มูลนิธิมาดามแป้ง” เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ เป็นอย่างดีโดยตลอด โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มอบ ภายในงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง ณ ชั้น G ลาน Avenue โซน A ศูนย์การค้า MBK Center เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดใหญ่มูลค่า 9 แสนบาท แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง และ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ มูลค่า 900,000 บาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน โดยมี นายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว และคณะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ และนายวิทูรณ์ ชมชายผล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “โรงพยาบาลในต่างจังหวัดหลายโรงพยาบาลยังคงต้องการเครื่องมือแพทย์ และสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการบริจาคเครื่องมือแพทย์ คือการส่งเครื่องมือแพทย์ไปยังหน่วยงานที่มีความต้องการอย่างแท้จริง และมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้จริง หวังว่าเครื่องช่วยหายใจนี้จะนำพาโอกาสในการช่วยชีวิต และเข้าถึงการช่วยเหลือคนในจังหวัดน่านตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงได้” นายกิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กล่าวว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ไม่เพียงแต่ดูแลผู้ป่วยในจังหวัดน่านเท่านั้น เรายังดูแลประชาชนชาวลาว ที่อยู่ติดชายแดนน่านอีกด้วย ซึ่งผู้ป่วยบางคนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถึงสามเดือน นี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องช่วยหายใจมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก” […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงให้แก่ โรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์”

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพิ่มความแม่นยำ ในการตรวจโรคของผู้ป่วย นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) มูลค่า 400,000 บาท แก่โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็นผู้แทนทำการส่งมอบ และมี พญ.จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์ ผู้อำนวยการรพ. รัตนบุรี และคณะ เป็นผู้รับมอบ โดยมี นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ, ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566พญ.จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์ กล่าวว่า “โรงพยาบาลรัตนบุรี มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา สามารถดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อน ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ และเครื่อง Ultrasound ที่ได้รับบริจาคในวันนี้ ช่วยในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยในโรคต่างๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ทำให้สามารถช่วยชีวิตประชากรในพื้นที่ รวมทั้งผู้ต้องขังได้มากขึ้น” โรงพยาบาลรัตนบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ […]

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่อง Auto CPR คืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล แก่รพ. โพนทราย ร้อยเอ็ด หวังเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง, พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ มอบเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) รุ่น AutoPulse มูลค่า 700,000 บาท แก่โรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์ธนพล วิมลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ , ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 14 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ National Institute for Emergency Medicine พบว่า ผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยการกดหน้าอกโดยผู้พบเหตุ จะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงร้อยละ 25 ดังนั้น มูลนิธิมาดามแป้ง จึงหวังว่าการมอบเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) รุ่น AutoPulse ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย  เสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรฯ และหวังว่าการให้ในครั้งนี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีพละกำลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป นายแพทย์ธนพล วิมลวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า “เครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการปั้มคืนชีพจรผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและสูงขึ้น หากปั้มคนไข้คืนมาได้เร็ว ก็สามารถนำส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นด้วย” สำหรับ รพ. โพนทราย ตั้งอยู่ที่อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง การมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และจะช่วยให้ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัด มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมแบ่งปันทุกการให้ในสังคมไทย โดยท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้ เลขที่บัญชี 092-2-61340-0 #มูลนิธิมาดามแป้ง #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

“มูลนิธิมาดามแป้ง”  มอบเงินสนับสนุน กรมกิจการสตรีฯ พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อเนื่อง 

มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต่อยอดด้านการสร้างอาชีพ แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์สาธิตการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ สำหรับการทดลองงานของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ “Super Mom” นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ มูลนิธิมาดามแป้ง มุ่งมั่นในการเดินหน้าสร้างอาชีพให้กับผู้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งในปัจจุบันยังคงพบสถิติอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวในวัยรุ่นมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเผชิญความยากลำบากเมื่อต้องดูแลลูกตามลำพัง แป้งเชื่อว่า การต่อยอดด้านอาชีพ คือ สิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มคุณเลี้ยงเดี่ยว สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อย่างมั่นคงแข็งแรง”  โดยการสนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการร่วมส่งเสริมด้านอาชีพแล้ว ยังเป็นการร่วมพัฒนาศักยภาพ แก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ ด้าน Smart mind ให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูจิตใจและให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวกับเด็ก , ด้าน Smart knowledge  […]

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่องมือสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยามเกิดเหตุฉุกเฉินแก่ รพ. ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องติดตั้งระบบขอความช่วยเหลือแบบ Two Way Communication มูลค่า 240,000 บาท แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการรพ. เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

เปิดชมรมอาสากล้าใหม่ มูลนิธิมาดามแป้ง แห่งแรก ที่วิทยาลัย บัณฑิตเอเชีย จ.ขอนแก่น

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง เปิดชมรมอาสากล้าใหม่ มูลนิธิมาดามแป้ง แห่งแรก ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป้าเป็นพื้นที่นำร่องของการตั้งชมรมฯ เพื่อช่วยเหลือผู้คนยามเกิดวิกฤติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใกล้เคียง โดยมี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ บรรดาอาสากล้าใหม่ จำนวน 75 คน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #มูลนิธิมาดามแป้ง #อาสากล้าใหม่มูลนิธิมาดามแป้ง #วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #อาสากล้าใหม่ #พ้นภัยไปด้วยกัน

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ร่วมกับ “เมืองไทยประกันภัย”มอบความสุขแก่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กๆ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งทีมอาสากล้าใหม่ เมืองไทยประกันภัย รุ่นที่ 74 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้ม ให้แก่ กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง) ด้วยการมอบเสื้อผ้า และอุปกรณ์-เครื่องใช้จำเป็น พร้อมจัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ และกิจกรรมสันทนาการทางดนตรี จากตัวแทนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว อาสากล้าใหม่ของมูลนิธิมาดามแป้ง สร้างความสุข เสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม ให้แก่คุณแม่และเด็กที่อยู่ในความดูแลของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา

ครบรอบ 2 ปี! “มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเงินอีก 1 ล้าน หนุน 10 หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

มูลนิธิมาดามแป้ง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมไทย หลากหลายด้าน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และในโอกาสครบรอบ 2 ปี มูลนิธิฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินแก่ 10 หน่วยงาน ภายใต้สังกัดกรมสุขภาพจิต อีก 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารของ 7 หน่วยงานมารับมอบที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ผ่านมา นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ ปัจจุบันคนไทยกำลังประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล และสร้างภาวะซึมเศร้าต่อคนในสังคม ดังนั้น หน่วยงานที่ดูแล ให้คำปรึกษา บำบัด ด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง […]

ประชุมสามัญประจำปี! “มูลนิธิมาดามแป้ง”สานต่อพลังการให้ ลุยงานเด็กเยาวชนในปีที่ 3 ของการดำเนินงาน

มูลนิธิมาดามแป้ง จัดการประชุมสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เดินหน้าช่วยเหลือสังคม มุ่งส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก และเยาวชน กลุ่มเปราะบาง โดยเน้นด้านการศึกษาและกีฬา ตลอดจนการฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเมืองไทยประกันภัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ทำกิจกรรมสาธารณะกุศล เพื่อช่วยเหลือสังคมหลากหลายภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นี้ มูลนิธิฯ ได้กำหนดเป้าหมายหลักในการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต สำหรับปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้ทำกิจกรรมสาธารณะกุศลและให้การสนับสนุนหลากหลายด้านตามวัตถุประสงค์  อาทิเช่น การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.ในต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล , จัดการฝึกอบรมอาชีพนักชงกาแฟ ซึ่งและมอบรถเข็นครัวมาดาม  ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเมื่อยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ […]