มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งมอบเครื่องรักษาจอประสาทตา
แก่โรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัด

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และแพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมรับมอบ พร้อมด้วยนางปุณฑริกา ใบเงิน และร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นางนวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวว่า “ในช่วงชีวิตหนึ่ง ประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่ เป็นโรคม่านตาอักเสบ ที่เคยเกือบตาบอดมาแล้ว ทำให้เข้าใจ ถึงความยากลำบากของผู้ป่วยที่ต้องประสบปัญหาทางด้านสายตา ว่าเขาจะลำบากมากเพียงไรในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น ตนเองจึงขอมอบเงินส่วนตัวจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อจัดซื้อเครื่องรักษาจอประสาทตานี้ […]

เมืองไทยประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิมาดามแป้ง จัดกิจกรรมปันรอยยิ้มเติมรักแก่เยาวชนไทย

เมืองไทยประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งทีมอาสากล้าใหม่ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมและมอบอุปกรณ์ของใช้จำเป็นแก่มูลนิธิบ้านพระพร สถานเลี้ยงดูบุตรของผู้ต้องขังและอดีตผู้พ้นโทษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยแก่สังคมไทย นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า เดือนสิงหาคมถือเป็นเดือนของวันแม่ เมืองไทยประกันภัย ขออาสาเติมความรักและความอบอุ่นให้แก่เยาวชนไทย จึงร่วมกับ มูลนิธิมาดามแป้ง นำกลุ่มอาสากล้าใหม่จัดกิจกรรมปันรอยยิ้มเติมรักแก่เด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านพระพร ซึ่งเป็นสถานเลี้ยงดูบุตรของผู้ต้องขังและอดีตผู้พ้นโทษ เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งรอยยิ้มของความอุ่นใจให้แก่เด็กๆ ทุกคน ทีมอาสากล้าใหม่นั้น เป็นโครงการสร้างพนักงานใหม่ทุกคนให้มีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือสังคมในทุกรูปแบบ ผ่านการคิด วางแผน ลงมือทำของพนักงานทุกระดับ โดยดำเนินโครงการมาแล้วถึง 8 ปี จนขยายต่อไปสู่ประชาชน ที่มีความรักต่องานสังคมสงเคราะห์ ผ่านมูลนิธิฯ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจร่วมเป็นอาสากล้าใหม่ทุกภูมิภาค รวมกว่า 1,000 คน กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการระบายสีปูนปลาสเตอร์ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้แก่เด็กๆ การเลี้ยงอาหารกลางวันมื้ออร่อย และการมอบของใช้จำเป็นแก่มูลนิธิบ้านพระพร เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลเด็กๆ และผู้ที่อยู่ในความดูแลต่อไป สามารถบริจาคและสมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ธนาคารกสิกรไทย บัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เลขที่บัญชี […]

มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่งต่องานฝีมือแม่เลี้ยงเดี่ยว แก่ รพ.ราชวิถี และสถานสงเคราะห์

มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิ ส่งมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือ จากกลุ่มสตรีและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ภายใต้โครงการถักทอกำลังใจ “ร้อยด้วยความห่วงใย ส่งมอบด้วยใจเพื่อเธอ” แก่โรงพยาบาลราชวิถี และสถานสงเคราะห์ เพื่อการบูรณาการความช่วยเหลือแบบ 360 องศา นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “โครงการร้อยด้วยความห่วงใย ส่งมอบด้วยใจเพื่อเธอ นั้น มูลนิธิฯ ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการจัดอบรมทักษะอาชีพผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เพิ่มทักษะ โดยการจ้างเหมากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากมีรายได้แล้ว ยังต่อยอดการประกอบอาชีพ โดยสินค้าจากการอบรมนั้น มูลนิธิฯ จะนำไปส่งต่อ เพื่อสาธารณกุศลต่อไปด้วย” โดยกล่าวเพิ่มเติม “ในเดือนวันแม่นี้ เราจึงนำงานฝีมือล็อตแรก คือ ถุงมือเด็กอ่อน เอี๊ยมเด็ก ที่ถูกเย็บขึ้นด้วยความตั้งใจ มอบให้แผนกเด็กอ่อน ของโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ คลองเตย โดยหวังว่า งานฝีมือเหล่านี้ จะนำไออุ่นไปสู่เด็กๆ ด้อยโอกาส รวมทั้งเป็นการสร้าง บุญต่อบุญ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และ […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คัน ให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หนุนสร้างอาชีพให้แม่เลี้ยงเดี่ยว และประชาชนผู้ยากไร้

มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมี นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คัน ให้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ในงานเปิดศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวฯ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำหรับ รถเข็นครัวมาดาม จำนวน 10 คันนี้ จะถูกกระจายไปเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนผู้ยากลำบาก ผ่านกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวน 5 คัน เพื่อส่งต่อให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการคัดเลือก และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 คัน เพื่อมอบแก่ผู้ที่ยากไร้ ที่ตกงาน ได้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพและหารายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว อย่างยั่งยืนต่อไป มูลนิธิมาดามแป้ง […]

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบรถเข็นครัวมาดามแก่กรมราชทัณฑ์ สร้างโอกาสแห่งการวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงและสุจริต

มูลนิธิมาดามแป้ง โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 20 คัน แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งต่อแก่ผู้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เพื่อสร้างโอกาสแห่งการวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงและสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ถนนงามวงศ์วาน นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ปัญหาส่วนใหญ่สำหรับผู้พ้นโทษเมื่อถูกปล่อยตัวคือ การไม่สร้างอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้ มูลนิธิฯ จึงได้มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 20 คัน ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมอบโอกาสให้แก่ผู้พ้นโทษที่ได้กลับตัวกลับใจ สามารถวางรากฐานในการประกอบอาชีพ ในทางที่ถูกต้อง สุจริต และมั่นคงต่อไปได้ ซึ่งเชื่อว่า ฟ้าหลังฝนสำหรับผู้พ้นโทษ ที่ได้รับมอบรถเข็นครัวมาดาม จะสดใสขึ้น” โครงการรถเข็นครัวมาดาม เกิดขึ้นเมื่อสังคมไทยได้เผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มูลนิธิฯ ได้มีการลงพื้นที่จัดตั้งครัวมาดาม เพื่อทำอาหารให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนต่าง ๆ  และต่อมาได้มีการจัดทำรถเข็นครัวมาดาม รวมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอาชีพงานช่าง เพื่อต่อยอดไปสู่การการผลิตรถเข็นครัวมาดาม ซึ่งในระยะแรกมูลนิธิมาดามแป้ง […]

 มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ , ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ , นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ นางศิริพรรณ พิษาภาพ ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพิเศษ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นางปุณฑริกา ใบเงิน และ ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล คณะกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง เข้าร่วมพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 14 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

“มูลนิธิมาดามแป้ง” สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมงานช่างพื้นฐานสร้าง ‘รถเข็นครัวมาดาม’

มูลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เดินหน้าสานต่อพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนด้านอาชีพ จัดกิจกรรมอบรม 3 หลักสูตรงานช่างพื้นฐาน เพื่อเป้าหมายผลิตรถเข็นครัวมาดาม รวมทั้งต่อยอดไปยังอาชีพงานช่างอื่นๆ เริ่มอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2565นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า ตลาดแรงงานในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการหยุดทำธุรกิจ หรือการปิดกิจการ การเลิกจ้าง การลดจำนวนพนักงาน ทำให้ในประเทศไทยมีอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น หลายคนยังไม่มีงานทำ ขาดรายได้ มูลนิธิฯ เห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมการอบรมงานช่างพื้นฐาน อาทิ งานไม้ งานเหล็ก งานไฟฟ้า-ประปา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพ แก่กลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา และประชาชนที่ต้องการฝึกอบรมงานช่าง เพื่อนำทักษะไปใช้ประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการผลิตรถเข็นครัวมาดาม ต่อไป มูลนิธิมาดามแป้ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมทักษะงานช่างพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค 3 แห่ง […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ร่วมสร้างอาชีพ คืนกำไรทางใจสู่สังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ ‘รถเข็นครัวมาดาม’

มูลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการส่งมอบรถเข็นครัวมาดาม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รถเข็นครัวมาดาม” อีกทั้งยังมุ่งหวังคืนกำไรทางใจสู่สังคมอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของมูลนิธิฯ สำหรับโครงการ “รถเข็นครัวมาดาม” ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปลายปี 2563 ได้รับแนวคิดมาจากการลงพื้นที่จัดตั้ง ครัวมาดาม ในชุมชนเพื่อจัดทำอาหารและข้าวกล่อง ส่งต่อให้กับชุมชนกว่า 40 ชุมชน และโรงพยาบาลสนามกว่า 26 แห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยรับมือการเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ระบาดอย่างรวดเร็ว และสร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชน มูลนิธิมาดามแป้ง จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม แผนจัดทำกิจกรรมฝึกอาชีพและการผลิตรถเข็นครัวมาดามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพ ทั้งในด้านงานช่างพื้นฐาน เช่น งานไม้ งานเหล็ก งานไฟฟ้า-ประปา และต่อยอดไปถึงส่งต่อรถเข็นฯ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีงานทำและอาชีพ อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสำรวจผลของโครงการ “รถเข็นครัวมาดาม” กลุ่มตัวแทนสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีความยากลำบาก รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่มีความตั้งใจจริงอยากจะประกอบอาชีพด้วยการนำรถเข็นครัวมาดามไปใช้ประโยชน์ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” กับ 1 ปีของการเดินทางเพื่อช่วยเหลือสังคมไทย #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

มูลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานโดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กับการทำงานเพื่อสังคมในแบบ 360 องศา เดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทยอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มของการก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคมไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยการตั้งครัวมาดามมอบอาหารให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ รวมกว่า 150,000 กล่อง การมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนการสร้างอาชีพ เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้คนที่ต้องตกงานจากวิกฤติดังกล่าว ผ่านทีมอาสากล้าใหม่ กว่า 1,000 คน ทั่วประเทศ นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง และในฐานะซีอีโอ บมจ.เมืองไทยประกันภัย กล่าวว่า “มูลนิธิมาดามแป้ง เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 และได้ทำงานช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม เรามีความตั้งใจจริงที่จะร่วมช่วยเหลือประชาชน และสังคมไทย ตามปณิธาน “มูลนิธิมาดามแป้ง ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” เราเชื่อในพลังของทุก ๆ โมเลกุล จากทุกภาคส่วนในสังคมไทย ว่าทุกคนล้วนสามารถสร้างสรรค์พลังที่จะร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ […]

“มูลนิธิมาดามแป้ง” เยี่ยมชมการฝึกอบรมงานฝีมือ หนุนสร้างอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว ของกรมกิจการสตรีฯ

มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฝึกอาชีพงานฝีมือแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว รวม 6 หลักสูตร รวมกว่า 90 คน พร้อมเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมของกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “อาชีพ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความมั่นคง นำมาซึ่งรายได้ที่จะใช้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เมื่อเกิดความมั่นคงทางรายได้ ย่อมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบัน คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจำนวนมากไม่มีงานทำ ยิ่งในช่วงโควิด-19 ก็ยิ่งประสบปัญหาสภาพจิตใจ ภาวะความเครียด ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ดังนั้น การได้ช่วยคนกลุ่มนี้ นอกจากช่วยลดคนตกงานแล้ว ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ลดปัญหาที่เกิดกับเด็กๆ ต่อไปอีกหลายทอด จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพงานฝีมือ แก่กลุ่มสตรีและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้โครงการถักทอกำลังใจ ร้อยด้วยความห่วงใย ส่งมอบด้วยใจเพื่อเธอ” ปี 2564 […]