25

Mar 21

นวลพรรณ ล่ำซำ ต่อยอดความตั้งใจ เปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” สร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ต่อยอดความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานเพื่อตอบแทนสังคม ในวาระครบรอบอายุ 55 ปี ด้วยการเปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” พร้อมสร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม ภายใต้แนวคิด ‘ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน’ เพื่อให้มูลนิธิเป็นหน่วยงานกลางให้ความช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาผู้คนในสังคมไทยในยามเกิดภัย…
Read More

19

Mar 21

เตรียมพบกับการเปิดตัว “มูลนิธิมาดามแป้ง” พร้อมร่วมประมูลของรักมาดาม รายได้ทั้งหมดนำไปมอบเพื่อสาธารณกุศล

มูลนิธิมาดามแป้ง สร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม โดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ต่อยอดความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการเปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” ภายใต้แนวคิด ‘ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน’ เพื่อให้มูลนิธิเป็นหน่วยงานกลางในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาผู้คนในยามเกิดภัย หรือเผชิญกับวิกฤต ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในมิติต่าง ๆ โดยตั้งเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม สนับสนุน…
Read More
1 4 5 6

ติดต่อเรา

มูลนิธิมาดามแป้ง
252/84 ชั้นที่ 12 อาคารเลขที่ 252/6 B
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์
ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-665-4000 ต่อ 4838

อีเมล์ติดต่อ

madamepangfoundation@gmail.com

Social Media

Coppyright @2021 Madame Pang Foundation