17

Jun 22

มูลนิธิมาดามแป้ง มอบรถเข็นครัวมาดามแก่กรมราชทัณฑ์ สร้างโอกาสแห่งการวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงและสุจริต

มูลนิธิมาดามแป้ง โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการ มอบรถเข็นครัวมาดาม จำนวน 20 คัน แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อส่งต่อแก่ผู้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เพื่อสร้างโอกาสแห่งการวางรากฐานอาชีพที่มั่นคงและสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565…
Read More

16

Jun 22

 มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเงินสนับสนุน 1 ล้านบาท แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ , ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ,…
Read More

7

May 22

“มูลนิธิมาดามแป้ง” สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ร่วมจัดกิจกรรมอบรมงานช่างพื้นฐานสร้าง ‘รถเข็นครัวมาดาม’

มูลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เดินหน้าสานต่อพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนด้านอาชีพ จัดกิจกรรมอบรม 3 หลักสูตรงานช่างพื้นฐาน เพื่อเป้าหมายผลิตรถเข็นครัวมาดาม รวมทั้งต่อยอดไปยังอาชีพงานช่างอื่นๆ เริ่มอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึง 8…
Read More

5

May 22

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ร่วมสร้างอาชีพ คืนกำไรทางใจสู่สังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ ‘รถเข็นครัวมาดาม’

มูลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคง ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านการส่งมอบรถเข็นครัวมาดาม เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รถเข็นครัวมาดาม” อีกทั้งยังมุ่งหวังคืนกำไรทางใจสู่สังคมอย่างยั่งยืน ตามพันธกิจสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของมูลนิธิฯ สำหรับโครงการ “รถเข็นครัวมาดาม” ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปลายปี 2563…
Read More

23

Mar 22

“มูลนิธิมาดามแป้ง” กับ 1 ปีของการเดินทางเพื่อช่วยเหลือสังคมไทย #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

มูลนิธิมาดามแป้ง ภายใต้การดำเนินงานโดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กับการทำงานเพื่อสังคมในแบบ 360 องศา เดินหน้าช่วยเหลือสังคมไทยอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็มของการก่อตั้งมูลนิธิฯ โดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคมไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ด้วยการตั้งครัวมาดามมอบอาหารให้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ รวมกว่า 150,000 กล่อง การมอบอุปกรณ์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ…
Read More

9

Mar 22

“มูลนิธิมาดามแป้ง” เยี่ยมชมการฝึกอบรมงานฝีมือ หนุนสร้างอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว ของกรมกิจการสตรีฯ

มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ หนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฝึกอาชีพงานฝีมือแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว รวม 6 หลักสูตร รวมกว่า 90 คน พร้อมเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมของกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี นางนวลพรรณ ล่ำซำ…
Read More

1

Mar 22

“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบ “รถเข็น” 15 คัน หนุนผู้ด้อยโอกาส เสริมอาชีพ-รายได้ “มูลนิธิมาดามแป้ง” นำร่องหนุนสร้างอาชีพ มอบรถเข็นครัวมาดาม 15 คัน ต่อยอดรายได้

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ สานต่อพันธกิจส่งเสริมการสร้างอาชีพ ด้วยการมอบรถเข็นครัวมาดาม 15 คันแรก ให้แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และกลุ่มผู้ยากไร้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย…
Read More

28

Feb 22

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ส่งต่อน้ำใจ ให้เครื่องผลิตออกซิเจน 25 เครื่อง แก่ 4 โรงพยาบาลต่างจังหวัด

“มูลนิธิมาดามแป้ง” ภายใต้การดำเนินงานของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 25 เครื่อง แก่ 4 โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาปัญหาอุปกรณ์การแพทย์ขาดแคลนในโรงพยาบาลต่างจังหวัดจากการรับมือสถานการณ์โควิด-19 โดยมี ร้อยเอกหญิงชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมอบ…
Read More

19

Aug 21

“มูลนิธิมาดามแป้ง” เดินหน้ามอบเวชภัณฑ์-อุปกรณ์การแพทย์แก่ศูนย์พักคอย 10 แห่งทั่วกรุงเทพ

8 สิงหาคม 2564มูลนิธิมาดามแป้ง ร่วมกับ เมืองไทยประกันภัย เดินหน้ามอบเวชภัณฑ์-อุปกรณ์ทางการแพทย์ และของใช้จำเป็นภายในศูนย์พักคอย Community Isolation จำนวน 10 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท…
Read More

16

Aug 21

“มาดามแป้ง” เปิดบริการ “MadamePang Friends Club” เพื่อนที่พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ พิชิตวิกฤตโควิด-19

16 สิงหาคม 2564 – “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ซีอีโอ บมจ.เมืองไทยประกันภัย และประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง ตั้งศูนย์บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และการดูแลตัวเองในช่วงโควิด-19 ภายใต้ชื่อ “MadamePang Friends Club” ให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์…
Read More

ติดต่อเรา

มูลนิธิมาดามแป้ง
252/84 ชั้นที่ 12 อาคารเลขที่ 252/6 B
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์
ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-665-4000 ต่อ 4838

อีเมล์ติดต่อ

madamepangfoundation@gmail.com

Social Media

Coppyright @2021 Madame Pang Foundation