โครงการ

ครัวมาดาม

ร่วมเพาะหัวใจอาสา และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่เพื่อให้ทุกคนได้รับและสร้างกำไรทางใจแก่ตัวเองและผู้อื่น

คลองเตย ดีดี

จากการสนับสนุนสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ทำให้ได้ใกล้ชิด และรู้ถึงปัญหาของชุมชน จึงต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองเตยให้ดีขึ้น เกิดเป็น  “คลองเตยดีดี” #เพื่อความสุขและรอยยิ้มของคนคลองเตย

ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตรผู้พิการ

จากการสนับสนุนสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ทำให้ได้ใกล้ชิด และรู้ถึงปัญหาของชุมชน จึงต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองเตยให้ดีขึ้น เกิดเป็น  “คลองเตยดีดี” #เพื่อความสุขและรอยยิ้มของคนคลองเตย

ส่งเสริมด้านกีฬา

กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ทำให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจ นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาสากล้าใหม่

พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในยามวิกฤต และส่งต่อกำลังใจดีดี เพื่อให้กลับมายิ้มได้อีกครั้ง

โครงการ

สร้างสังคมแห่งการให้
มอบกำไรทางใจสู่สังคม

สังคมแห่งการให้ ไม่ว่าจะเป็นกำลังกายหรือ กำลังใจ ล้วนเป็นพลังสำคัญทั้งผู้ให้และผู้ รับ มูลนิธิมาดามแป้งขอเป็นสะพานนํ้าใจให้ ทุกคนได้รับกำไรทางใจ ในการช่วยเหลือ เยียวยา ยามเกิดภัย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภาย ใต้โครงการสร้างสังคมแห่งการให้ มอบ กำไรทางใจสู่สังคม เพราะเราเชื่อว่าพลัง แห่งการแบ่งปันคือ รากฐานที่มั่นคงที่จะ ทำให้เราก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ ไปได้

ติดต่อเรา

มูลนิธิ มาดามแป้ง
252 ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-665-4000 ต่อ 4388

อีเมล์ติดต่อ

madamepangfoundation@gmail.com

Social Media

Coppyright @2021 Madame Pang Foundation