ทําความรู้จัก Community Isolation 400 เตียง 4 มุมเมือง สําคัญอย่างไร

ทุกวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ข่าวคลัสเตอร์จากโรงงาน แค้มป์คนงานหรือชุมชนที่อยู่ร่วมกัน แทบจะเป็นข่าวที่เราได้ยินบ่อยครั้งในแต่ละวัน ต่อมาเมื่อผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จึงก่อให้เกิดภาวะผู้ป่วยล้นในโรงพยาบาล ปัญหาด้านการจัดหาเตียงก็ตามมา อีกทั้งจำนวนผู้ที่รอรับการรักษาก็เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ

thumbnail_1024x768px

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของแนวทางการช่วยเหลือประชาชนด้วนการจัดตั้ง Community Isolation หรือการแยกกักในชุมชน คือการจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนเพื่อช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชนได้เข้าถึงการตรวจรักษาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ลดความรุนแรงจากโรค และยับยั้งการแพร่ระบาดในชุมชนค่ะ

  สำหรับการจัดตั้งศูนย์การแยกกักในชุมชนสามารถตั้งในสถานที่เช่น หมู่บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่พักคนงานก่อสร้างหรือชุมชนที่ยินดีสมัครใจ ชุมชนเห็นพ้องต้องกันในการรับผู้ป่วยในชุมชน มีสถานที่ที่สามารถจัดตั้งศูนย์แยกกักในชุมชน (ศูนย์พักคอย) เพื่อลดการเข้าเคลื่อนย้ายเข้า-ออกในชุมชนนั้นได้ประมาณ 200 รายพร้อมจัดตั้งศูนย์ติดตามอาการผู้ป่วยได้ 24 ชั่วโมงและสามารถนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลได้หากอาการหนักขึ้น และเตรียมพร้อมสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกนอกชุมชนค่ะ

เพราะจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือชีวิตของคนรัก คนในครอบครัวของใครคนหนึ่งเสมอ มูลนิธิมาดามแป้งตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตคนไทยให้ไม่ต้องต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 อย่างโดดเดี่ยว เราจึงร่วมจัดตั้ง Community Isolation 4 มุมเมือง สำหรับผู้ป่วยโควิดโดนสามารถรองรับผู้ป่วยได้แห่งละ 100 เตียง ระหว่างเมืองไทยประกันภัย มูลนิธิมาดามแป้ง สำนักงานเขต และโรงพยาบาลในพื้นที่ดังนี้ค่ะ

 

1.) วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย เขตวังทองหลาง ร่วมกับรพ.ลาดพร้าว
2.) วัดกำแพงบางแวก เขตภาษีเจริญ ร่วมกับ รพ.มิตรประชา
3.) โกดังศรีไทย เขตราษฎร์บูรณะ ร่วมกับ รพ.ประชาพัฒน์
4.) โรงเรียนสุขุมนวพัฒน์อุปภัมป์ เขตบึงกุ่ม ร่วมกับรพ.พญาไท นวมินทร์

 

มูลนิธิมาดามแป้งขอร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่สู้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ดูแลคนไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็วค่ะ

ติดต่อเรา

มูลนิธิ มาดามแป้ง
252 ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-665-4000 ต่อ 4388

อีเมล์ติดต่อ

madamepangfoundation@gmail.com

Social Media

Coppyright @2021 Madame Pang Foundation