นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง เปิดชมรมอาสากล้าใหม่ มูลนิธิมาดามแป้ง แห่งแรก ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป้าเป็นพื้นที่นำร่องของการตั้งชมรมฯ เพื่อช่วยเหลือผู้คนยามเกิดวิกฤติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใกล้เคียง โดยมี ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ บรรดาอาสากล้าใหม่ จำนวน 75 คน ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น

ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

#มูลนิธิมาดามแป้ง #อาสากล้าใหม่มูลนิธิมาดามแป้ง

#วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #อาสากล้าใหม่ #พ้นภัยไปด้วยกัน