มูลนิธิมาดามแป้ง สร้างสังคมแห่งการให้ มอบกำไรทางใจสู่สังคม โดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ต่อยอดความมุ่งมั่นตั้งใจการทำงานเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการเปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” ภายใต้แนวคิด ‘ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน’ เพื่อให้มูลนิธิเป็นหน่วยงานกลางในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทา และเยียวยาผู้คนในยามเกิดภัย หรือเผชิญกับวิกฤต ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในมิติต่าง ๆ โดยตั้งเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน แบ่งปันความอบอุ่นและความสุขกับ “การให้” ที่ยิ่งใหญ่ในกิจกรรมแรกของการเปิดมูลนิธิ คือ การประมูลของรักมาดามแป้ง ซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการประมูล จะนำไปมอบเพื่อสาธารณกุศล นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อสังคม ด้วยการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ล้ง 1919