นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และแพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมรับมอบ พร้อมด้วยนางปุณฑริกา ใบเงิน และร้อยเอกหญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวว่า “ในช่วงชีวิตหนึ่ง ประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่ เป็นโรคม่านตาอักเสบ ที่เคยเกือบตาบอดมาแล้ว ทำให้เข้าใจ ถึงความยากลำบากของผู้ป่วยที่ต้องประสบปัญหาทางด้านสายตา ว่าเขาจะลำบากมากเพียงไรในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้น ตนเองจึงขอมอบเงินส่วนตัวจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อจัดซื้อเครื่องรักษาจอประสาทตานี้ มูลนิธิฯ หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ ดูแล ผู้ป่วย ซึ่งพบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเบาหวาน ให้มีสุขภาพตาที่แข็งแรง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน กล่าวว่า จ.มุกดาหาร จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ จ.ศรีษะเกศ รวมถึง จ.อุบลราชธานี นับว่าเป็นพื้นที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายด้าน มุกดาหารมีประชากรประมาณ 3 แสนกว่าคน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดขอบชายแดน ทั้งนี้ขอขอบคุณมูลนิธิมาดามแป้ง ที่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนทั้งสองฝั่งโขงแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในพื้นที่ด้วยเช่นกัน”

การมอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลมุกดาหารในครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งเครื่องรักษาจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์สีเหลือง แบบ Pattern scan สามารถปล่อยแสงเลเซอร์ได้หลายจุดในการยิงเพื่อทำการรักษาแต่ละครั้ง ช่วยประหยัดเวลาในการรักษา และลดอาการระคายเคืองต่อคนไข้

มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมแบ่งปันทุกการให้ในสังคมไทย โดยทุกท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน  #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน