มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิ ส่งมอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือ จากกลุ่มสตรีและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ภายใต้โครงการถักทอกำลังใจ “ร้อยด้วยความห่วงใย ส่งมอบด้วยใจเพื่อเธอ” แก่โรงพยาบาลราชวิถี และสถานสงเคราะห์ เพื่อการบูรณาการความช่วยเหลือแบบ 360 องศา

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการมูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “โครงการร้อยด้วยความห่วงใย ส่งมอบด้วยใจเพื่อเธอ นั้น มูลนิธิฯ ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการจัดอบรมทักษะอาชีพผลิตภัณฑ์งานฝีมือ เพิ่มทักษะ โดยการจ้างเหมากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากมีรายได้แล้ว ยังต่อยอดการประกอบอาชีพ โดยสินค้าจากการอบรมนั้น มูลนิธิฯ จะนำไปส่งต่อ เพื่อสาธารณกุศลต่อไปด้วย”

โดยกล่าวเพิ่มเติม “ในเดือนวันแม่นี้ เราจึงนำงานฝีมือล็อตแรก คือ ถุงมือเด็กอ่อน เอี๊ยมเด็ก ที่ถูกเย็บขึ้นด้วยความตั้งใจ มอบให้แผนกเด็กอ่อน ของโรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ คลองเตย โดยหวังว่า งานฝีมือเหล่านี้ จะนำไออุ่นไปสู่เด็กๆ ด้อยโอกาส รวมทั้งเป็นการสร้าง บุญต่อบุญ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และ สร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในทุกส่วนของสังคม”

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ประกอบด้วย ถุงมือเด็กอ่อน จำนวน 250 ชิ้น, เอี๊ยมเด็กอ่อน จำนวน 500 ชิ้น, หมวกไหมพรมแบบถัก จำนวน 500 ชิ้น, ผ้าพันคอแบบถัก จำนวน 500 ชิ้น, ผ้าปูโต๊ะ จำนวน 500 ชิ้น และผ้ากันเปื้อนจำนวน 250 ผืน 

มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้มแก่ทุกคนในสังคมไทย สามารถร่วม #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และสนับสนุนมูลนิธิมาดามแป้ง ได้ที่บัญชี “มูลนิธิมาดามแป้ง” ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน

 #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #มูลนิธิมาดามแป้ง