มูลนิธิมาดามแป้ง สนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต่อยอดด้านการสร้างอาชีพ แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อพัฒนาศูนย์สาธิตการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ สำหรับการทดลองงานของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ “Super Mom”

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ มูลนิธิมาดามแป้ง มุ่งมั่นในการเดินหน้าสร้างอาชีพให้กับผู้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งในปัจจุบันยังคงพบสถิติอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยว โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวในวัยรุ่นมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเผชิญความยากลำบากเมื่อต้องดูแลลูกตามลำพัง แป้งเชื่อว่า การต่อยอดด้านอาชีพ คือ สิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยสร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มคุณเลี้ยงเดี่ยว สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อย่างมั่นคงแข็งแรง” 

โดยการสนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการร่วมส่งเสริมด้านอาชีพแล้ว ยังเป็นการร่วมพัฒนาศักยภาพ แก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ได้แก่ ด้าน Smart mind ให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูจิตใจและให้กำลังใจแม่เลี้ยงเดี่ยวกับเด็ก , ด้าน Smart knowledge  เปิดหลักสูตรสร้างกลยุทธ์และเทคนิคการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ , ด้าน Smart job เปิดศูนย์สาธิตการฝึกอาชีพ สำหรับทดลองงาน เพื่อพัฒนาแบรนด์สินค้า “Super Mom” ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ยกระดับการจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร และด้าน Smart community สร้างชุมชนเครือข่ายเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเกิดช่องทางการจำหน่ายใหม่

ที่ผ่านมา มูลนิธิมาดามแป้ง ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ สนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการอบรมจากกรมฯ จำนวน 55 ทุน , จัดโครงการฝึกอาชีพงานฝีมือแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 6 หลักสูตร  , การมอบรถเข็นครัวมาดามเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ หารายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้ เลขที่บัญชี 092-2-61340-0