มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
เพิ่มความแม่นยำ ในการตรวจโรคของผู้ป่วย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI และในฐานะประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) มูลค่า 400,000 บาท แก่โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เป็นผู้แทนทำการส่งมอบ และมี พญ.จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์ ผู้อำนวยการรพ. รัตนบุรี และคณะ เป็นผู้รับมอบ โดยมี นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ, ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
พญ.จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์ กล่าวว่า “โรงพยาบาลรัตนบุรี มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา สามารถดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อน ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ และเครื่อง Ultrasound ที่ได้รับบริจาคในวันนี้ ช่วยในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยในโรคต่างๆ ได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ทำให้สามารถช่วยชีวิตประชากรในพื้นที่ รวมทั้งผู้ต้องขังได้มากขึ้น”

โรงพยาบาลรัตนบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นรพ.ขนาดกลาง รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง ดูแลผู้ป่วยจำนวน 86,000 ราย อีกทั้งยังดูแล รพ.ลูกข่ายอีกสองแห่ง ได้แก่ รพ.สนม และ รพ.โนนนารายณ์ รวม 150,000 ราย ตลอดจน เรือนจำรัตนบุรีย์ที่อยู่ในความดูแลของรพ. ซึ่งมีผู้ต้องขังประมาณ 1,200 คน การมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แก่โรงพยาบาลในครั้งนี้ เพื่อเป้าหมายในการช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย

มูลนิธิมาดามแป้ง ยังคงเดินหน้าเพื่อร่วมแบ่งปันทุกการให้ในสังคมไทย โดยท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้ เลขที่บัญชี 092-2-61340-0 #มูลนิธิมาดามแป้ง #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน