ร้านกาแฟภายใต้ แบรนด์ Super mom cafe ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ  เปิดขึ้นพร้อมจำหน่ายเมนูเครื่องดื่ม และ ขนมเบเกอรี่ ที่รังสรรค์เมนูโดยฝีมือกลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว จนกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ และโอกาสใหม่ๆ ต่อยอดด้านอาชีพ ซึ่ง “มูลนิธิมาดามแป้ง” ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ Super MOM เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศูนย์สาธิตการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ สำหรับการทดลองงานของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวแห่งนี้

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง กล่าวว่า “ สำหรับแป้ง การให้ที่ดีที่สุด คงไม่มีสิ่งไหนดีเท่ากับ การให้โอกาส และการให้อาชีพ ดังนั้น การสร้างแบรนด์ Super mom café จึงเป็นความตั้งใจของมูลนิธิมาดามแป้ง ที่ได้ร่วมสนับสนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันด้านการสร้างอาชีพแก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เราหวังเป็นส่วนเล็กๆ ที่ได้ส่งมอบความสุขและรอยยิ้ม เพื่อให้คุณแม่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพียงลำพัง สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว มีทักษะด้านวิชาชีพติดตัว นำกลับไปพัฒนาศักยภาพต่อยอดอาชีพที่ยั่งยืน เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”

นับเป็นระยะเวลาเกือบ 2 เดือน ตั้งแต่การสร้างองค์กรความรู้แก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ตลอดจนฝึกทักษะด้านเทคนิคการชง  และการขายสินค้า จนนำมาสู่ร้าน Super mom café ในที่สุด ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว กว่า 50 คน ซึ่งในงาน “Super Mom Market “ตลาดนัดสินค้าฝีมือ และลานกิจกรรมเพื่อครอบครัว ครั้งที่ 3” ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัดขึ้น ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพฯ มีคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย

คุณแม่จอย นางสาวกานต์พิชชา นาคศิริ  อายุ 39 ปี  คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ขายกาแฟที่ร้าน Super mom cafe’ เล่าให้ฟังว่า “จากเดิมที่กำลังมองหาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ให้ตนเองนำไปเลี้ยงดูลูกและครอบครัว จนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ อยากขอบคุณทางมูลนิธิมาดามแป้ง และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ไม่ทอดทิ้งกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวและเข้าใจในบทบาทสภาวะต่างๆที่ต้องประสบ ทำให้ตนเองได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ของอาชีพนักชง และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปได้ในอนาคต” 

ภายในโครงการพัฒนาแบรนด์สินค้า “Super Mom” ยังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าฝีมือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หลากหลายอีกด้วย เช่น กลุ่มงานหัตถกรรม สินค้าสิ่งทอ เพื่อกระจายการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นอีกหนึ่งช่องทางยกระดับการสร้างงานด้านฝีมือแบบใหม่แก่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว

นางสาวเยาวลักษณ์ ภู่ระหงษ์ หรือ คุณแม่หน่อย หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ Super Mom ประเภทจำหน่ายสินค้า Handmade บอกว่า “ตนได้เลือกเรียนและพัฒนาทักษะด้านงานหัตกรรมที่ ผลิตจาก Zero Waste มาเป็นเสื้อ ผ้าพันคอ หมวก และเครื่องประดับ เพราะเป็นสิ่งที่ชอบ และรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ขอขอบคุณมูลนิธิมาดามแป้ง ที่มองเห็นโอกาส สร้างศักยภาพแก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้มีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว”  

Super mom café ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลด้านการพัฒนาอาชีพแก่สตรีและกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มูลนิธิมาดามแป้ง ที่ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการสร้างความสุข และสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างยั่งยืน

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิมาดามแป้ง เพื่อโครงการสร้างสังคมแห่งการให้ เลขที่บัญชี 092-2-61340-0