เนื่องในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก จากสถิติข้อมูลกรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า มะเร็งเต้านม จัดเป็นประเภทที่พบได้มากที่สุดในหญิงทั่วโลก และหญิงไทยอันดับ 1  พบผู้ป่วยทั่วโลกประมาณ 2.3 ล้านคน และเสียชีวิตราว 685,000 คนต่อปี ซึ่งหนึ่งในวิธีการรักษา คือ การผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้า ทำให้ผู้ป่วยหลายๆ คน สูญเสียความมั่นใจในการดำเนินชีวิต

“มูลนิธิมาดามแป้ง”  จัดโครงการ “ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” โดยเชิญชวนอาสากล้าใหม่มูลนิธิมาดามแป้งและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทำเต้านมเทียม ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อมะเร็งเต้านม (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย)

พร้อมเปิดรับบริจาคเงิน สำหรับจัดซื้อเสื้อชั้นในใหม่แก่ผู้ป่วย เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยจะนำไปมอบให้แก่ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อมะเร็งเต้านม โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในความดูแล มูลนิธิมาดามแป้ง พร้อมร่วมแบ่งปันทุกการให้ในสังคมไทย โดยทุกท่านสามารถร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิมาดามแป้งได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 092-2-64095-5 เพื่อสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน #ส่งต่อน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน