ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

หนึ่งในความภาคภูมิใจของแป้งคือการทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการทีมนักกีฬาคนพิการทีมชาติ และได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกับทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาเฟสปิกส์เกมส์ ครั้งที่ 9 ที่ประเทศมาเลเซีย และในการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครราชสีมา การได้เข้ามามีส่วนร่วมกับนักกีฬาคนพิการทำให้แป้งได้รับรู้ถึงศักยภาพและพลังของคนพิการที่ก้าวข้ามอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริง และครั้งนั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจของแป้งที่อยากยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น 

ในปี 2557 แป้งได้ร่วมมือกับหอการค้าไทยในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย และร่วมมือกับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี ด้วยการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ ทั้งอาชีพเกษตรกรรมและงานฝีมือ และเพื่อเป็นการสานต่อความช่วยเหลือนี้ จึงเกิด ‘ครัวมาดาม MARKET’ ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมสินค้าที่ผลิตจากฝีมือผู้พิการมาจำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อสร้างรายได้ และรอยยิ้ม ให้แก่คนพิการ
ติดต่อเรา

มูลนิธิมาดามแป้ง
252/84 ชั้นที่ 12 อาคารเลขที่ 252/6 B
อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์
ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-665-4000 ต่อ 4838

อีเมล์ติดต่อ

madamepangfoundation@gmail.com

Social Media

Coppyright @2021 Madame Pang Foundation